About Anjuman Sair - e - Gul Faroshan


Patron
Shri Najeeb Jung - Lt. Governor


President 
Shri Salman Khurshid

Vice Presidents 
Shri Aditya Arya 
Mohd. Haroon Japan Wale
Mohd. Shamim
Shri Tarun Kumar 
Shri Yash Dev Gupta
Shri Yogesh Gupta

General Secretary
Mrs. Usha Kumar

Secretary
M. M. Bakht

Joint Secretary
Shri Vinod Sharma

Treasurer  
Ms. Santosh Jain


 
     
   
     
   
     
   
Home
About Us
Contact Us
A-68, Shivalik 
New Delhi - 110017 

Phone : 23381201
Mobile : 9810122604, 8826187028
Email : anjumansairegulfaroshan@gmail.com